Forventninger til ansattes tilgjengelighet i sommerferien

Sommeren nærmer seg, og med den kommer ikke bare forventningen om avslapning og ferie, men også spørsmålet om arbeidstakernes tilgjengelighet og ansvarsområder. I en tid der teknologi alltid gjør oss tilgjengelige, blir skillet mellom arbeid og fritid stadig mer utfordrende.

Hva kan arbeidstakerne forvente av arbeidsgiveren, og hvilke rettigheter har de når sommerferien endelig er her?

Ferie kan kun avvikles i hele dager. I utgangspunktet er arbeidstakerne ikke forpliktet til å svare på jobbrelaterte henvendelser i ferien. Å svare på en telefon fra leder eller sjekke en e-post vil trolig ikke defineres som arbeidstid da dette må være av et visst omfang. Med dagens arbeidsverktøy som telefon og e-post i bakhodet, kan det være nyttig å diskutere forventningene til tilgjengelighet allerede i arbeidsavtalen.

Men finnes det unntak fra denne regelen?
Noen ganger kan det være nødvendig, men dette må være klart definert i arbeidsavtalen. Det er viktig å balansere kravene til stillingen, spesielt for ledere eller de med utvidet beredskapsansvar, slik at ferien fortsatt oppleves som nettopp det – en ferie.

Kan arbeidsgiveren kreve at arbeidstakeren avbryter ferien?
Under visse omstendigheter, ja, for eksempel ved uforutsette hendelser som skaper vesentlige driftsproblemer og hvor arbeidstakerens hjelp er uerstattelig. I slike tilfeller må arbeidsgiveren kompensere for dokumenterte merutgifter som følge av omleggingen av ferien.

Og hva med de nyansatte?
For dem gjelder spesifikke regler avhengig av ansettelsestidspunktet. Uansett situasjon er det viktig at ferie og arbeid avklares på forhånd mellom arbeidsgiver og den ansatte, slik at alle kan nyte en velfortjent og uforstyrret ferieperiode.

For mer informasjon om vanlige spørsmål knyttet til feriepenger og hvordan ferie skal avvikles, kan du lese mer her.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss
Amanda jobber som markedsfører hos Athene, med en mastergrad i Strategic Marketing Management fra BI Norwegian Business School og er basert i Oslo. Hun har en variert bakgrunn med kreative roller innen arrangement- og kultursektoren, supplert med spesialisering innen økonomisk analyse, data-dreven innsikt og utvikling av digitale markedsføringsstrategier.

Hold deg informert