Hva er regnskapsplikt?

Regnskapslovgivningen i Norge benytter to begrep for å belyse at regnskapsplikten er differensiert, avhengig av organisasjonsform. Et foretak er enten kun bokføringspliktig (plikt til å føre regnskap), eller bokførings- og regnskapspliktig.

De foretak som er "bare bokføringspliktige", har ikke plikt til å utarbeide årsregnskap. Regnskapspliktige foretak, derimot, har en plikt til å utarbeide årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter samt årsberetning. Denne regnskapsinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig. Regnskapspliktige har i tillegg alltid bokføringsplikt. Foretak som faller innenfor lovens definisjon av små foretak, kan imidlertid forholde seg til forenklede regnskapsregler. Små foretak slipper bl.a. å utarbeide kontantoppstilling. For detaljer, se regnskapslovens kapittel 3 og regnskapsstandarden "God regnskapsskikk for små foretak" (NRS 8).

Selv om det ikke er drift i enheten/virksomheten består regnskapsplikten helt frem til foretaket er formelt avviklet. Dette betyr at det må sendes inn årsregnskap og årsberetning for å unngå forsinkelsesgebyr til Brønnøysundregistrene.

Selv om en del selskaper og næringsdrivende ikke plikter å lage årsregnskap og årsberetning, må de likevel oppfylle kravene til bokføring og dokumentasjon. Bokføringen danner grunnlag for oppgaver til myndighetene, for eksempel omsetningsoppgave og næringsoppgave.

Direkte lenke

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert