Ikke la deg lure av Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å sikre anstendige arbeidsforhold i arbeidslivet, og det er jo en bra ting. Selv om rapporteringsplikten primært gjelder store bedrifter, blir temmelig mange SMB’er indirekte berørt da de større bedriftene også er pålagt å vurdere underleverandørene sine. 

– Må vi svare på alt dette?
Vi får stadig flere henvendelser fra småbedrifter som har mottatt lange spørsmålsskjema, og som lurer på hva de skal svare. Vi ser at mange blir bedt om å svare på forhold som ligger på utsiden av Åpenhetsloven, og det kan være vanskelig å vite hvor detaljert informasjon man skal gi fra seg. Det kan også være en fare for at opplysninger av sensitiv art blir delt med andre, slik at bedriften risikerer å komme i konflikt med GDPR-reglene.

– Ikke svar på mer enn du må!
Generelt mener vi i Athene at bedriftene skal være forsiktige med å gi fra seg informasjon, og i utgangspunktet begrense dette til et minimum. Samtidig forstår vi at enkelte bedrifter har behov for å balansere dette opp mot samarbeidsform med enkeltkunder og ivareta kunderelasjoner i et større perspektiv. 

Styr unna dette
Selv om din bedrift måtte ha gode systemer for oppføling av egne ansatte og underleverandører, er du ikke pliktig til å dele alt dette i detalj med omverden. I utgangspunktet holder det å svare bekreftende at «Ja, vi har vurdert…», «Ja, vi har systemer for…» eller «Ja, vi følger opp…» uten å gå mer i detalj. Tenk deg derfor godt om før du deler informasjon om eksempelvis:

  • Ansatte, arbeidsavtaler, avlønning, timeføring og sosiale forhold på jobben
  • Leverandører, leveranser, prosjekter, leverandøravtaler/-betingelser, tvistesaker 
  • Forretningshemmeligheter, patenter, utviklingsarbeid og strategiske planer
  • Sikringstiltak, beredskapsplaner, (nesten-)ulykker, IT-sikkerhet og cyberangrep

Sørg for oversikt, planer og oppfølging
Vår erfaring er at det gjør det lettere å innestå for «Ja»-svar hvis bedriften har gjort sin hjemmelekse og har satt opp enkle rutiner og planer som følges opp regelmessig. Dette kan være:

  • Etiske retningslinjer i bedriften
  • Krav til leverandører (code of conduct)
  • Interne rutiner for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Interne rutiner for kvalitetskontroll og avviksoppfølging

Athene hjelper deg med Åpenhetsloven
Er du usikker på hva du skal svare på spørreskjema du mottar om åpenhetsloven, eller har behov for å få på plass planer og systematikk i bedriften, tar vi i Athene gjerne en uforpliktende prat for å se hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig måte med dette. 

Vi har system for å organisere arbeidet med åpenhetsloven. Med Athene CapRoom i din produktportefølje får du de nødvendige verktøy du trenger for innsamling av informasjon og vurdering rundt åpenhetsloven. 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss
André er leder for forretningsutvikling og rådgivning i Athene Group. Han er siviløkonom fra NHH og statsautorisert regnskapsfører. André har erfaring fra konsulentbransjen, har jobbet som CFO/økonomisjef, sittet i mange styrer, og har også etablert og ledet eget regnskapsbyrå. Han brenner for å hjelpe bedrifter gjennom forbedringsprosesser.

Hold deg informert