Ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall

Den nye kompensasjonsordningen bygger i stor grad på ordningen som gjaldt fra mars-august og det er derfor mye som er likt. Ordningen dekker perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021 og var først tiltenkt reiselivsbedrifter, men grunnet økte smitteverntiltak er den gjort gjeldende for alle. Lurer du på om du møter kravene for å motta kontantstøtte og når du må søke, kan du lese denne artikkelen eller kontakte oss for veiledning. Du kan også se informasjonsvideo nederst i artikkelen for å bli kjent med det mest sentrale ved ordningen. 

Forskriftene til den nye tilskuddsordningen er nå klar og kravene for ordningen er som følger: 

 • For å søke om tilskudd må foretaket ha et omsetningsfall på minst 30 prosent i tilskuddsperioden som hovedsakelig er forårsaket av koronapandemien. 
 • Foretaket må være skattepliktig i Norge og være registrert i Foretaksregisteret før 1. mars 2020 (Enkeltpersonsforetak må være registrert i Enhetsregisteret)
 • Foretaket må ha ansatte (Unntak: Enkeltpersonsforetak og ANS/DA hvor minst én har inntekt fra foretaket som sin hovedinntektskilde) 
 • Må drive lovlig virksomhet – ha betalt og oppfylt rapporteringsplikten.
 • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
 • Ha faste, uunngåelige kostnader.
 • Ikke driver innenfor næringer som er ekskludert fra kompensasjonsordningen.
 • Ikke være en del av en fisjon i 2020.
 • Tilskuddet må overstige 5 000 kroner for å utbetales.

Hvordan søke og frister for innsending 
Søknaden ser annerledes ut enn søknadsskjemaet man sendte inn i kompensasjonsordning 1. Spørsmålene søker får som skal avklare om foretaket har rett på tilskuddet er nå flyttet inn i selve søknadsskjemaet som du finner i Altinn. 

Skal du søke tilskudd for periodene september/oktober og november/desember kan søknaden sendes inn fra og med 18. januar 2021, med endelig frist 14. mars. 

Søknader for perioden januar/februar kan sendes inn i tidsrommet 15. mars 2021 til og med 15. mai.

Det er også foreslått en forlengelse av ordningen som skal gjelde også mars/april 2021, men detaljene rundt dette er ikke klare per nå. 

Krav på bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører
Søknaden kan ikke sendes inn før den er bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Dermed blir heller ikke tilskuddet utbetalt før man får bekreftelsen. Ingen er unntatt dette vedtaket da det vil være den viktigste kontrollen i ordningen. 

Bekreftelsen avgis på samme måte som ved signering av næringsoppgaven. Søknaden signeres av regnskapsfører eller revisor i Altinn etter at søkeren har signert. 

Deler av bekreftelsen dekkes av ordningen. Får du vedtak om tildeling av tilskudd vil du kunne få refundert inntil 80 prosent av kostnaden for bekreftelsen, med et maksimum på 10 000 kroner per tilskuddsperiode. 

Andre vedtak som er viktig å merke seg i ordningen

 • Har omsetningsfallet vært 100 prosent, vil 70 prosent av faste uunngåelige kostnader for perioden september/oktober dekkes, 85 prosent for november/desember og 80 prosent for januar/februar. Tilskuddet forkortes forholdsmessig om foretaket har hatt lavere omsetningsfall. 
 • Tilskuddsbeløp opp til 60 millioner kroner per tilskuddsperiode (to måneder) betales i sin helhet. Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er 160 millioner kroner.  
 • Underskudd i tidligere regnskapsår kan gi begrensning i størrelsen på tilskuddet.
 • Ordningen dekker samme faste, uunngåelige kostnader som tidligere ordning.
 • Omsetningsfallet beregnes ved å sammenligne omsetningen i tilskuddsperioden med sammenligningsperioden (tilsvarende periode som tilskuddsperioden, bare året før). Vekst og- sesongfaktorer utgår. 
 • Er foretaket ditt registrert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, skal du bruke omsetning i januar og februar 2020 som grunnlag for beregningen. Er foretaket registrert mer enn ett år tidligere enn perioden det søkes for, men uten omsetning tilsvarende periode året før, gjelder det samme.
 • Dersom man etter søknaden mottar tilskudd, inntektssikring eller erstatning som skulle vært hensyntatt, må tilskuddet korrigeres. 

Vær tidlig ute med forberedelser
Har du ikke en autorisert regnskapsfører eller revisor er det viktig at du anskaffer dette i god tid. Søker du tilskudd for perioden september/oktober er det bare å sette i gang med å samle inn nødvendig dokumentasjon som skal med i søknaden. Dette vil bidra til en mer effektiv søknadsprosess og snarlig utbetaling. 

Les mer her eller snakk med oss om kompensasjonsordningen. Du kan også chatte med oss i chatteboblen nederst til høyre. 

 

Knut Høylie fra Regnskap Norge har laget en informasjonsvideo som inneholder det mest sentrale ved ordningen:

 

 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Hold deg informert