Hva er et enkeltpersonsforetak og hvordan registrere?

Skal du starte for deg selv? Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på. Denne organisasjonsformen har noen fordeler. Og noen ulemper. Det gir deg stor grad av frihet, men kan også gi betydelig risiko fordi du har personlig ansvar for økonomien.


Enkeltpersonforetak – eller ENK/EPF – er eid og drives av en person. Det er ikke mulig å drive et EPF sammen med en venn eller bekjent, dere må da starte hvert deres EPF.

Enkeltpersonsforetak er det absolutt enkleste å drive, men det innebærer et visst ansvar. Det er ikke noe juridisk skille mellom selskapets gjeld og innehavers (din) gjeld. Går selskapet konkurs er du som eier personlig ansvarlig for å dekke det selskapet skylder. Du kan fint ha et enkeltpersonforetak ved siden av annen jobb. Du kan også la enkeltpersonsforetaket ditt ligge til du skulle starte virksomheten igjen. Registrering av enkeltpersonsforetak (i Enhetsregisteret) er gratis og kan registreres på Altinn.no eller ved å kontakte oss.

Hva kjennetegner et enkeltpersonforetak:
- Ubegrenset personlig ansvar (jo høyere økonomisk risiko foretaket tar, jo mer taler det for å heller velge en organisasjonsform med begrenset personlig ansvar).
- Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko (tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet).
- Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte).
- Innehaver har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere.
- Er ikke en egen juridisk person.
- Er lite investorvennlig.

Næringsvirksomhet
Et vilkår for å registrere et enkeltpersonforetak er at du driver næringsvirksomhet . For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. Hvis aktiviteten din oppfyller disse vilkårene vil sannsynligvis skatteetaten vurdere det til at du driver næringsvirksomhet.

Ansatte
Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og mottar ikke lønn for jobben du gjør. Du disponerer overskuddet og kan i prinsippet ta ut hvor mye/lite du vil til privat forbruk (privatuttak), men må sette av penger til skatt og avgifter.

Ektefellen din kan arbeide i virksomheten og motta andel av overskuddet, men kan ikke ansettes. Ansetter du noen andre blir du arbeidsgiver, og må betale lønn og arbeidsgiveravgift samt sende A-melding.

Skatt
Du må beregne hvor mye foretaket ditt forventer å gå med overskudd. Du melder forventet overskudd som endring i skattekortet ditt. Skatteetaten vil så beregne hvor mye skatt du må betale. Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig. Generelt vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,4-49,6%. Enkeltpersonforetak må levere skattemelding for næringsdrivende.

Merverdiavgift
Merverdiavgift (mva) er en omsetningsavgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et enkeltpersonforetak som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.


Regnskap
Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kilde og mer informasjon

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Hold deg informert