Spar millionbeløp ved outsourcing av HR-oppgaver

Redusering av turnover og arbeidsmiljøkonflikter kan spare deg millionbeløp. Effektiv HR spiller en avgjørende rolle i dette. Bedrifter kan derfor dra nytte av å outsource HR-oppgaver. 

Personaloppfølging: Nøkkelen til redusert turnover 
Effektiv personaloppfølging spiller en avgjørende rolle i å opprettholde lav turnover. Moderne HR-systemer for personaloppfølging kan bidra til å unngå kostbare feilansettelser, som kan resultere i betydelige besparelser på lang sikt. I Athene tilbyr vi støtte gjennom ansettelses prosessen, fra første intervju til siste arbeidsdag, noe som sikrer riktige ansettelser fra starten av.

Totalkostnader knyttet til turnover
En analyse utført av Simployer viser at når ansatte slutter, koster det virksomhetene betydelige summer.

  • Tapt inntekt pga. at nyansatte ikke produserer normalt fra dag 1: 794 028 (Ordinær ansatt) + 3 650 843 (Ledende ansatt)
  • Tapt inntekt pga. at ansatte under avvikling ikke produserer normalt: 39 701 (Ordinær ansatt) + 158 732 (Ledende ansatt)
  • Ekstra kostnader knyttet til turnover, per tilfelle: 907 605 (Ordinær ansatt) + 3 897 520 (Ledende ansatt)

  • Totalt antall kostnader knyttet til turnover per år for ordinære ansatte: 1 741 334 NOK
  • Totalt antall kostnader knyttet til turnover per år for ledende ansatte: 7 707 095 NOK
  • Summen av kostnader knyttet til turnover for begge kategorier ansatte: 9 448 429 NOK

For å estimere hvor mye bedrifter kan spare på å redusere turnover, kan vi anta en prosentvis reduksjon i turnoveren og deretter regne ut hvor mye kostnadsreduksjonen vil være. La oss si at det er mulig å redusere turnoveren med 10%. Da vil kostnadsreduksjonen være: 944 843 NOK.

Derfor kan bedriften potensielt spare 944 843 NOK ved å redusere turnoveren med 10%.


Kostnadene ved arbeidsmiljøkonflikter
Arbeidsmiljøkonflikter koster norske virksomheter over 45 milliarder kroner årlig. Undersøkelser viser at ansatte bruker betydelig tid på konflikter, og ledere bruker opptil 40 prosent av sin tid på dette. Direkte kostnader inkluderer eksterne undersøkelser, tidsbruk og sykefraværskostnader, mens indirekte kostnader kan være ansattes resignasjon, tap av nøkkelpersoner og omdømmetap.

Veien fremover: Økt standardisering av konflikthåndteringsmetoder
For å forbedre situasjonen vil økt standardisering av konflikthåndteringsmetoder være gunstig. HR-avdelingen kan spille en avgjørende rolle i utviklingen av tydelige retningslinjer og prosedyrer for konflikthåndtering i organisasjonen.
Dette vil kunne bidra til å minimere forekomsten av arbeidsmiljøkonflikter og dermed redusere kostnadene for bedriften.

HR-administrasjon: Optimalisering gjennom effektivt bemanningsforhold
Bemanningsforholdet mellom HR-representanter og ansatte er en viktig indikator på HR-avdelingens effektivitet.
Ved å outsource HR-oppgaver til Athene, kan bedrifter sikre riktig bemanningsforhold og overholde gjeldende lover og forskrifter samtidig som de tar vare på sine ansatte på en effektiv måte. 

HR-teknologi: Fremtiden for effektiv HR-administrasjon
Moderne HR-teknologiløsninger spiller en stadig viktigere rolle i å forenkle HR-administrasjonen og spare verdifull tid for bedrifter.
Athene tilbyr skreddersydde systemløsninger som kan tilpasses bedriftens behov, noe som gjør HR-administrasjonen enklere og mer effektiv.

Outsourcing av HR-oppgaver med Athene
Med omfattende støtte innen personaloppfølging, effektiv HR-administrasjon og tilgang til moderne HR-teknologiløsninger, kan bedrifter ved hjelp av Athene oppnå betydelige besparelser samtidig som de sikrer optimal behandling av sine ansatte. 

Ta kontakt med oss i dag for å optimalisere HR-funksjonene!

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss
Hedda jobber som Markedsfører i Athene. Hun har en bachelorgrad i markedsføringsledelse, samt tar hun nå en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Hedda holder til i Oslo og har tidligere erfaring med markedsføringsaktiviteter på SoMe. I Athene vil hun bidra blant annet med innholdsproduksjon og strategi.

Hold deg informert