Sykdom i eller før ferie - dette har du krav på

Ferie er noe vi alle gleder oss til, men hva skjer om man blir syk like før eller i løpet av perioden ferien skal avvikles? 

Ferien er tiden for å koble av og ta en pause fra en ellers travel arbeidshverdag. Blir man derimot sengeliggende grunnet sykdom vil det bli vanskelig å nyte ferien. Heldigvis har du muligheten til å få feriedagene dine tilbake.

Syk under ferieavviklingen
Blir du syk underveis i ferien og kjenner dette kun er noe kortvarig som en hodepine eller omgangssyke som vil gi seg etter et par dager er det kanskje ikke nødvendig med en tur til legen for å få tak i sykemelding. Da er det mulig det holder med en egenmelding. Er det derimot annen sykdom som ikke går over etter kort tid vil det være lurt å skaffe seg en sykemelding.

Dersom du som arbeidstaker blir syk har du mulighet til å kreve ny ferie allerede fra første sykedag. For å kunne utsette ferien må arbeidstaker ha vært 100 % arbeidsufør i løpet av ferien, samt må sykedagene dokumenteres med legeerklæring. Egenmelding vil altså ikke være nok. Kravet må i tillegg fremsettes uten ugrunnet opphold etter arbeidet er gjenopptatt.

Hva om man blir syk mens man er på ferie i utlandet?
Ferieloven stiller ingen krav til hvilket land man befinner seg i for å få utsatt ferie ved arbeidsuførhet. For å ha rett til sykepenger derimot er det etter norsk rett at man befinner seg i Norge eller et annet EØS-land. Ved sykdom som inntreffer utenfor EØS vil man først ha rett på sykepenger fra det tidspunktet man er tilbake i Norge og får sykemelding fra norsk lege.

Sykdom før ferien avvikles
Om du blir syk før ferien har startet har du to muligheter - enten å utsette hele ferien eller å utsette kun de dagene du er syk.

Dette gjelder dersom du får utsatt ferien
Dersom du får utsatt ferien grunnet sykdom, vil du som arbeidstaker kun få tilbake de dagene du faktisk var syk i ferien. La oss se på et eksempel - En arbeidstaker hadde 4 uker ferie, men var syk i 10 dager i løpet av disse ferieukene, da er det kun 10 dager som kan kreves utsatt til senere i ferieåret. 

Utsetter du ferie grunnet sykdom som inntreffer før ferien, vil hele ferieperioden utsettes. 

Merk deg at dersom du ikke krever ferien utsatt, anses den som avviklet under sykdom.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert