Lever aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar og unngå bøter

Nå nærmer det seg fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven. Det er lett å gjøre feil eller glemme fristen for levering av AR-oppgaven. Siste frist for innlevering for inntektsåret 2020, er 31. januar 2021. Det er god grunn for å overholde fristen - konsekvensene kan bli store. 

Hva er aksjonærregisteroppgaven?
Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) er et skjema over forhold som har betydning for skatteleggingen av aksjonærene. Altså alle hendelser og transaksjoner som er knyttet til aksjene i aksjeselskapet ditt. Oppgaven skal sendes til skattekontorets aksjonærregister uavhengig av om det ikke har oppstått endringer i løpet av året. 

Oppgaven kan leveres fortløpende gjennom hele året etter hvert som hendelser skjer. Da vil det ikke være nødvendig å levere på nytt ved fristen i januar året etter, så lenge det ikke har skjedd noen flere endringer. Det viktigste er at siste innsendte oppgave inneholder alle hendelsene som har tatt plass i løpet av året, da det er den siste innleveringen som blir lagt til grunn når oppgaven behandles av Skatteetaten. 

Har du ikke helt kontroll på aksjonærregisteroppgaven? Kontakt oss

Hvem må levere aksjonærregisteroppgaven?

  • Alle norske allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper
  • Sparebanker med egenkapitalbevis (Frist 31. mars)
  • Selskap som har opphørt/avviklet i løpet av året. Både ved frivillig avvikling og konkurs.
  • Nystiftede selskap (selskapet anses som stiftet når alle stifterne har signert stiftelsesdokumentet, uavhengig om det er registrert i Foretaksregisteret, jf. Aksjeloven § 2-9). 

Foretak som ikke trenger å levere oppgaven:

  • Selskaper som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
  • Boligaksjeselskap
  • NUF
  • Enkeltpersonsforetak

Hvorfor må man levere aksjonærregisteroppgave?
Informasjonen som sendes inn gir skattemyndighetene oversikt over skatteplikten blant aksjonærer i Norge. Viktige endringer som aksjonærregisteret skal oppdateres på er blant annet endringer i aksjekapitalen, utbyttedelinger, aksjonærer og antall aksjer. Dersom du skal kreve fradrag for investering i oppstartselskaper må også dette med i aksjonærregisteroppgaven. 

Aksjonærregisteroppgaven hjelper aksjonærene til å levere rett skattemelding, samt danner selve grunnlaget for forhåndsutfyllingen av skattepliktige beløp i skattemeldingen. Aksjeoppgaven (RF-1088) som skal sendes ut av Skatteetaten baserer seg på opplysningene som blir registrert i aksjonærregisteret. 

Konsekvenser ved å ikke overholde fristen
Har selskapet ditt unngått å levere aksjonærregisteroppgave for ett eller flere tidligere år, må det leveres oppgave for disse årene før årets oppgave kan godkjennes. Tidligere oppgaver må også godkjennes før årets godkjennes. 

Leveres ikke aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar kan Skatteetaten ilegge en daglig løpende tvangsmulkt. Dette kan fort bli dyrt da tvangsmulkten utgjør 1 172 kr per dag, og kan øke helt opp til 50 rettsgebyrer, som utgjør 58 600 kroner. Vær oppmerksom på at satsen kan endres i 2021. 

Feil og forsinkelser fører til konsekvenser for aksjonærene
Er det feil i aksjonærregisteroppgaven vil skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut oppgaven "Aksjer og egenkapitalbevis (RF-1088)". Dermed vil heller ikke skattepliktige beløp bli forhånds utfylt på skattemeldingen og aksjonæren blir selv ansvarlig for utregningen. De risikerer både feil beskatning, og tilleggsskatt om det rapporteres feil beløp knyttet til aksjene.

Aksjonæren må da i tillegg levere skjemaet "Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-115)". 

Derfor er det lurt å levere oppgaven i god tid før siste frist. Da vil selskapet ditt ha muligheten til å rette eventuelle feil og mangler før aksjeoppgaven blir produsert. Ved innlevering vil du også motta en e-post med bekreftelse på godkjent eller ikke godkjent innsendelse. Med tidsfrist for retting.

Vi hjelper deg!
Det er mange regelmessige innleveringer som skal håndteres på riktig måte og holdes styr på. Her er viktig at man har tilgang til nødvendig kompetanse.

Vi i Athene Group kan hjelpe deg med både aksjonærregisteroppgaven og andre tjenester innenfor blant annet regnskap og økonomi. Kontakt oss om du har noen flere spørsmål eller ønsker vår hjelp eller veiledning. 

 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Monica er markedsfører i Athene Group, og er snart ferdig med bachelor i medier og kommunikasjon, som hun tar ved siden av jobben. Hun holder til i Oslo og brenner for markedsføring. I Athene jobber hun med sosiale medier, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Abonner på bloggen vår