Unngå tvangsmulkt i 2024: Athene CapRoom gjør Aksjonærregisteroppgaven enkel og effektiv

Årlig levering av Aksjonærregisteroppgaven (AR) er en årlig rapport for norske aksje- og allmennaksjeselskaper, og det er viktig at den leveres i tide for å unngå tvangsmulkt. Athene CapRoom forenkler bedriftsadministrasjonen, spesielt i forbindelse med AR-oppgaven. 

Hva er Aksjonærregisteroppgaven?
Aksjonærregisteroppgaven, også kjent som RF-1086, er en oversikt over grunnleggende personlig informasjon om alle aksjonærene i et selskap, samt hendelser knyttet til aksjene i løpet av det gjeldende året. Dette inkluderer stiftelse, utbetaling av utbytte, aksjehandel, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fusjoner og fisjoner.

Frist for Aksjonærregisteroppgave 2024
Fristen for innlevering av aksjonærregisteroppgaven for inntektsåret 2023 er 31. januar 2024. Selv selskaper som er avviklet året før, må levere oppgaven innen denne fristen.

Hvem må levere Aksjonærregisteroppgaven?
Alle norske aksje- og allmennaksjeselskaper, samt sparebanker med egenkapitalbevis, er pålagt å levere aksjonærregisteroppgaven til skatteetatens aksjonærregister hvert år. Selv om det ikke har vært endringer, må alle pliktige selskaper levere.

Hvorfor må man levere Aksjonærregisteroppgaven?
Aksjonærregisteroppgaven gir skatteetaten nødvendig data for automatisk utfylling av aksjonærenes skattemelding, sikrer nøyaktig skatteberegning, og offentliggjør eierskapsinformasjon, noe som fjerner behovet for manuell utfylling av skattemeldingen for aksjonærene.

Viktig å Vite:
  • Aksjonærregisteroppgaven er grunnlaget for forhåndsutfylling av aksjonærens skattemelding.
  • Manglende levering kan føre til daglige tvangsmulkt. Dette kan fort bli dyrt da tvangsmulkten utgjør 1 277 kr per dag, med maksgrense på 50 rettsgebyrer, som utgjør 63 850 kroner
  • NUF, boligaksjeselskaper og selskaper registrert i VPS er unntatt fra å levere aksjonærregisteroppgaven.

Les mer om aksjonærregisteroppgaven her.

Hvordan levere Aksjonærregisteroppgaven? 
Aksjonæregisteroppgaven kan leveres manuelt via Altinn, eller så kan du velge den enklere veien som ca 450 andre har gjort frem til nå og sende inn AR-oppgaven via Athene CapRoom. Med vår løsning blir prosessen enkel og effektiv for både nåværende og fremtidige innsendinger. Bruker du plattformen løpende gjennom året vil aksjonærregisteret alltid være oppdatert, og innleveringen til Altinn kan gjøres på få klikk. 

Athene CapRoom
Med Athene CapRoom i din produktportefølje får du en helhetlige plattform med omfattende løsninger for administrasjon, rapportering og kommunikasjon, som kommer godt med for å imøtekomme kravene knyttet til aksjonærregisteroppgaven. Ved bruk av Athene CapRoom, kan innleveringen utføres effektivt og presist, og det oppfordres til å levere i god tid før den fastsatte fristen.

For spørsmål om innlevering av aksjonærregisteroppgaven, kontakt oss for veiledning og hjelp. 

Har du noen spørsmål?
Contact us
Hedda jobber som Markedsfører i Athene. Hun har en bachelorgrad i markedsføringsledelse, samt tar hun nå en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Hedda holder til i Oslo og har tidligere erfaring med markedsføringsaktiviteter på SoMe. I Athene vil hun bidra blant annet med innholdsproduksjon og strategi.

Hold deg informert