Hvordan søke om utsettelse av skattemeldingen for næringsdrivende?

Fristen for innlevering av skattemelding for næringsdrivende nærmer seg, men i år har både selskaper og personlig næringsdrivende anledning til å søke om utsettelse til 20. august 2021.

For å søke om utsettelse logger du inn via altinn og leverer skjemaet RF-1114: Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen - næringsdrivende. Alle næringsdrivende kan benytte skjemaet og fristen på å søke om utsettelse er satt til 31. mai.

Slik søker du om utsettelse:

 1. Klikk på bildet for å bli tatt videre til Skatteetaten, deretter trykk på "Søk om utsatt frist for levering".

  Athene | Søke om utsettelse på skattemelding for næringsdrivende

 2. Logg deg inn med foretrukket innloggingsmetode.

 3. Velg gyldig aktør i nedtrekkslisten. Har du flere valg velger du aktøren som er registrert som næringsdrivende og ikke deg selv som personlig skatteyter. 

 4. Fyll inn punktene som ikke automatisk er utfylt i skjemaet. Ved søknad om utsettelse på skattemeldingen må du fylle ut begrunnelse som forklarer at det vil ilegge selskapet betydelige vanskeligheter å levere skattemeldingen innen fristen. 

  Inneholder forklaringen sensitive personopplysninger (f.eks opplysninger om sykdom) må begrunnelsen sendes til skattekontoret med brev. I så fall skriver du i feltet for begrunnelse at dette sendes med brev. 

 5. Kontroller skjema.

 6. Gå videre til signering.

 7. Send inn.

Utsettelser utover 20. august vil ikke bli innvilget. Leverer du eller bedriften din skattemeldingen etter fristens utløp må det legges med en begrunnelse for den sene leveringen. 

Ektefeller og deltakere
Ektefeller med ulik frist har muligheten til å benytte den lengste fristen. Med andre ord er det kun den som er næringsdrivende som behøver å søke om utsettelse. For deltakere i selskapet som leverer skattemelding etter skatteforvaltningsloven § 8-9 gjelder samme frist som for selskapet. 

Les om hva som gjelder for lønnstakere og pensjonister her.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Hold deg informert