Kundekontroll

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor Athene Group fordi du innehar en rolle/relasjon til en virksomhet som inngår et kundeforhold med oss. Kontrollen gjennomføres ved nye oppdrag og deretter årlig. Vi ønsker at du legger inn organisasjonsnummer og trykker «Hent firmaattest fra BRREG» før du fyller ut resten av skjemaet.

En reell rettighetshaver er den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, arrangement, enhet eller annen sammenslutning. Det som anses som reelle rettighetshavere i selskaper er fysiske personer som alene eller sammen med nærstående, direkte eller via andre foretak:

A) Eier mer enn 25 % av eierandelene
B) Kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i foretaket
C) Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av foretakets styremedlemmer eller tilsvarende
D) På grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b eller c
E) På annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen

Om du ikke har elektronisk ID må vi motta liste over reelle rettighetshavere og gyldig legitimasjon. Dette kan overleveres til oss ved personlig oppmøte i ett av våre kontorer. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

 Fyll ut skjemaet nedenfor – det tar bare noen minutter