mandag, 24 januar 2022

    Pensjon fra første krone

    Stortinget har endret på loven om pensjonsordning. Loven trådte i kraft 1. januar i år, men bedriftene har frem til 30. juni 2022 til å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

    Hold deg informert