Enkel håndtering av Åpenhetsloven med Athene CapRoom

For å oppfylle kravene i Åpenhetsloven, er det viktig å effektivt kunne håndtere aktsomhetsvurderinger og redegjørelser. Med den kontinuerlige økningen i kompleksiteten av lover og forskrifter, er det et stort behov for en plattform som kan effektivisere og forenkle denne prosessen. 

Med Athene CapRoom i din produktportefølje, tilfører du bedriften den optimale løsningen for å administrere Åpenhetslovens krav og sikre en korrekt og sømløs implementering.

Forenkling av aktsomhetsvurderinger
Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger er en vesentlig del av Åpenhetsloven, og i Athene CapRoom finner du de nødvendige verktøyene du trenger for å gjennomføre slike vurderinger på en enkel og strukturert måte. Dokumenter og systematiser dine aktsomhetsvurderinger i samsvar med lovens krav ved å benytte Athene CapRoom. 

Effektiv styring av redegjørelser
Du får også tilgang til funksjonalitet som muliggjør enkel utforming, oppdatering og offentliggjøring av redegjørelser i tråd med Åpenhetsloven. Ved hjelp av Athene CapRoom kan ditt selskap enkelt samle inn relevant informasjon, inkludert generell arbeidsinformasjon, identifiserte negative konsekvenser og risikoer, samt beskrivelser av iverksatte tiltak og oppnådde resultater. Vårt system sikrer at redegjørelsen er grundig, pålitelig og i henhold til gjeldende regelverk.

Sørg for at selskapet overholder informasjonsplikten
Athene CapRoom sender deg påminnelser for når redegjørelsen skal offentliggjøres og sørger for at den blir tilgjengelig på selskapets nettsider innen satt frist. Dette forsikrer at selskapet kontinuerlig overholder lovbestemte krav, samtidig som det gir interessenter og allmennheten enkel tilgang til aktuell informasjon.

Forsterket ansvarliggjøring med styresignatur
Ved hjelp av Athene CapRoom kan hele styret enkelt signere redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger. Dette sikrer en solid forankring av redegjørelsen i organisasjonens øverste ledelse og legger et ansvar på alle styremedlemmer for at kravene i Åpenhetslovens overholdes.

Overholdelse av åpenhetsloven krever grundig dokumentasjon og administrasjon av aktsomhetsvurderinger og redegjørelser. Athene CapRoom utgjør den ideelle løsningen for å bistå selskaper med å komme i gang uten uforholdsmessig høye kostnader. Ta kontakt med oss for å komme i gang eller hvis du har noen spørsmål.

Les mer om åpenhetsloven og hvilke selskaper loven gjelder for i denne praktiske guiden.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert