Hvem er regnskapspliktig?

Det er organisasjonsformen samt størrelsen på virksomheten din som avgjør om du er regnskapspliktig.

Følgende virksomheter har regnskapsplikt:

 • Alle aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper som oppfyller ett av følgende kriterier:
 • - Fra og med 5 millioner i salgsinntekt
  - Gjennomsnittlig antall ansatte mer enn 5 årsverk
  - Antall deltakere flere enn 5
  - Noen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar
 • Enhver som driver enkeltpersonforetak og som i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med salgsinntekter over 2 millioner.
 • Andre foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk
 • Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssameier med et visst antall seksjoner (jf. eierseksjonsloven § 44)
 • Stiftelser
 • Andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov har regnskapsplikt
 • Utenlandsk foretak som utøver eller deltar i virksomhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning.

Der det gjelder størrelsesgrenser, inntrer regnskapsplikten når grensen er passert to år på rad. Og er man først blitt regnskapspliktig, må man komme under grensen to år på rad for at plikten skal opphøre igjen.

Uavhengig av organisasjonsform har alle som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet full regnskapsplikt. Det gjelder blant annet revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere.

Små foretak kan ved utarbeiding og avleggelse av årsregnskap velge å følge forenklede regler, jf. regnskapsloven kapittel 3.

Kontakt Brønnøysundregistrene hvis du er i tvil om virksomheten din er regnskapspliktig.

Foretak som ikke har regnskapsplikt, vil i det fleste tilfeller likevel ha bokføringsplikt. Alle som leverer næringsoppgave og/eller omsetningsoppgave for merverdiavgift har bokføringsplikt.

Mer informasjon

Har du noen spørsmål?
Contact us
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Hold deg informert