OBS - Fristene du må få med deg i 2021

Her finner du en oversikt over viktige datoer du bør merke deg for 2021. Ved å følge listen vil du ha kontroll på frister for innbetaling av skatter, avgifter og ulike innleveringer til Skatteetaten og andre. Synes du det er mange frister kan du kontakte oss så sikrer vi til en hver tid rettidig og ryddig leveranse. Det er veldig viktig at alle frister overholdes for å unngå gebyrer og andre konsekvenser. 

JANUAR

15 jan
   Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (6. termin 2020)

18 jan

   Åpent for søknad til kompensasjonsordning 2 for periodene september/oktober      og november/desember

31 jan
   Innlevering av aksjonærregisteroppgaven

FEBRUAR

1 feb
   Sammenstilling (årsoppgave) til arbeidstaker (sendes ikke til skatteetaten) 

1 feb
   Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000)

5 feb
   Innsending av a-melding (januar) 

10 feb
   Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin 2020)

10 feb
   Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (6. termin 2020)

15 feb


   Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

15 februar
   Innsending av skjema "Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast                    forretningssted" (for 2020)

MARS

1 mars
   Frist før søknad om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

5 mars
   Innsending av a-melding (februar)

10 mars
   Innlevering av mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000) og betaling        av merverdiavgift 

14 mars
   Frist for søknad til kompensasjonsordning 2 for periodene september/oktober og        november/desember

15 mars
   Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)

15 mars
   Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

15 mars
   Åpent for søknad til kompensasjonsordning 2 for perioden januar/februar

APRIL

6 april 
    Innsending av a-melding (mars)

12 april   
    Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)

12 april
    Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (1. termin)

12 april
    Innlevering av mva-melding for primærnæring og betaling av merverdiavgift

15 april    
    Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)

30 april    
    Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister

MAI

5 mai


    Innsending av a-melding (april)

15 mai
    Frist for søknad til kompensasjonsordning 2 for perioden januar/februar

18 mai
    Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)

31 mai
    Innlevering av skattemelding for selskap

        31 mai
    Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende

31 mai
    Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

JUNI

7 juni
    Innsending av a-melding (mai)

10 juni
    Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin)

10 juni
    Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. termin)

15 juni
    Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin)

30 juni
    Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

JULI

5 juli
   
Innsending av a-melding (juni)

15 juli
    Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)

31 juli
    Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å      unngå gebyr

AUGUST

5 august
   
Innsending av a-melding (juli)

31 august


    Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (3. termin)

31 august
    Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

SEPTEMBER

1 september
     
Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

1 september


     Garantifrist for innsending av SkatteFUNN-søknad

6 september
     Innsending av a-melding (august)

15 september
     Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)

15 sep     
     Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

OKTOBER

5 okt
     
Innsending av a-melding (september)

11 okt
     Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

11 okt
    Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4. termin)

NOVEMBER

5 nov
   
Innsending av a-melding (oktober)

15 nov
    Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

DESEMBER

1 des
    Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

6 desember
   Innsending av a-melding (november)

10 des  
   Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)

10 des
   Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5. termin)

15 des  
   Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

 

Hvorfor du bør overholde fristene
Det er veldig viktig at du har oversikt over innleveringene som gjelder din bedrift slik at alt kommer inn i tide. Ved for sen levering eller levering med ukorrekte opplysninger kan du risikere å bli ilagt ulike økonomiske konsekvenser som gebyrer og tilleggsskatter. De mest vanlige er tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyrer.

Du kan lese mer om satsene for disse på Skatteetaten.

Fører du regnskapet ditt selv?
Da kan det være lurt at du lager deg en oversikt over det som må gjøres og når. Vurder deretter kapasitet og kunnskapsnivå internt og vurder om du må sette ut noe av arbeidet til et regnskapsbyrå.

Vi i Athene Group hjelper deg gjerne. Sammen setter vi oss ned og legger opp en plan og gode rutinger slik at det blir jevn flyt og man unngår skippertak. Vi hjelper deg med å holde oversikt over alle frister og innleveringer, samt følger opp at alt blir sendt inn i tide. Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg og virksomheten din med å gjøre hverdagen litt enklere. 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Abonner på bloggen vår